Netissä tavanneet muita onnettomampia – tutkimus vuonna 2023

Taas on tehty tutkimus ja sen mukaan netissä tavanneet muita onnettomampia. Eli sillä olisi väliä parisuhteen tulevaisuuden kannalta missä pari on tavannut.

Jenkeissä on tehty tutkimus, jonka mokaan netissä tavanneet parit ovat onnettomampia kuin livessä tavanneet parit.

Eli sillä olisi väliä parisuhteen tulevaisuuden kannalta missä pari on tavannut.

Netissä tavanneet muita onnettomampia

Tutkijat pyrkivät selvittämään, miten paikka, jossa pariskunnat tapaavat(joko sovelluksessa tai tosielämässä), vaikuttaa heidän avioliittojensa tyytyväisyyteen ja vakauteen.

Osallistujilta kysyttiin ”Kuinka hyvin puolisosi täyttää tarpeesi?” ja ”Kuinka tyytyväinen olet avioliittoosi?”, jotta voitiin määrittää heidän yleinen tyytyväisyytensä avioliittoonsa, sekä ”Oletko sinä tai puolisosi koskaan vakavasti ehdottanut avioeroa?”, jotta voitiin osoittaa vakautta.

Tulokset saattavat järkyttää innokkaita swaippaajia.

Netissä tavanneet muita onnettomampia - tutkimus vuonna 2023 1 | 1 Tapahtumia sinkuille!
Netissä tavanneet muita onnettomampia - tutkimus vuonna 2023 1 | 1 Tapahtumia sinkuille!

Vain muutamassa vuosikymmenessä, online dating on muuttanut tapaa, jolla parit tapaavat (Rosenfeld et al., 2019). Se on myös muuttamassa sitä, kenen kanssa he menevät naimisiin. Lähes sata vuotta sitten Bossard (1932) havaitsi, että avioparit tapasivat rutiininomaisesti asuessaan samassa naapurustossa, mikä sai hänet päättelemään, että ”Amorilla voi olla siivet, mutta ilmeisesti ne eivät ole sopeutuneet pitkiin lentoihin” (s. 222). Nyt yli kolmannes avioliitoista alkaa verkossa (Cacioppo et al., 2013). Kuten viimeaikaiset suuntaukset osoittavat, pariskunnat eivät tapaa toisiaan pelkästään nettideittailun kautta vaan tuovat nämä suhteet myös reaalimaailmaan, jossa heidän varhaisilla kokemuksillaan tapaamisesta ja tutustumisesta näillä alustoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Nettideittailun tärkeimpiä mutta vähiten tutkittuja seurauksia ovat sen pitkäaikaiset vaikutukset ihmissuhteisiin. Aiempien teorioiden mukaan pariskunnan seurustelun piirteet voivat vaikuttaa heidän avioliittonsa laatuun (Niehuis et al., 2006). Esimerkiksi eräässä laajalti siteeratussa vuoden 2013 tutkimuksessa Cacioppo ym. havaitsivat, että nettideittailussa tavanneiden pariskuntien avioliitot olivat hieman tyydyttävämpiä ja vakaampia kuin offline-treffeillä. Sittemmin on kuitenkin yritetty vain vähän selittää tai toistaa näitä vaikutuksia avioliittoon, kun otetaan huomioon teknologian laajemman käyttöönoton ja innovoinnin aiheuttamat muutokset online-deittimaisemassa. Täyttääksemme tämän aukon, hyödynnämme Hustonin (2000) sosiaalisen ekologian mallia tutkiaksemme, onko yksilöllisiä eroja (esim. ikä, aiempi deittikokemus) ihmisissä, jotka menevät naimisiin tavattuaan online-deittailussa ja suhteissa, joihin he ovat siirtymässä offline-tilanteessa. Vertaamme myös niiden ihmisten avioliittoja, jotka tapasivat puolisonsa nettideittailussa, niihin, jotka tapasivat perinteisten offline-tapahtumien kautta (esim. koulussa, baarissa tai klubilla). Selittääksemme näitä vaikutuksia avioliittoon keskitymme seurustelun ulkoisiin vaikutuksiin, kuten yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja maantieteelliseen etäisyyteen, jotka voivat vaikuttaa pitkäaikaisiin suhteisiin, koska ne muokkaavat kumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja vuorovaikutusta heidän laajempien tukiverkostojensa kanssa.

Tällä tutkimuksella on kaksi ensisijaista tavoitetta. Ensinnäkin tässä tutkimuksessa laajennetaan online dating -kirjallisuutta suhteiden kehittymisen alkuvaiheita pidemmälle tutkimalla sosiaalisen ja fyysisen ympäristön roolia suhteiden tulosten muokkaamisessa avioliitossa (Arriaga et al., 2008). Toiseksi tässä tutkimuksessa testataan kahta erilaista selitystä näille vaikutuksille avioliittoon: toinen perustuu valintaan ja toinen oletukseen, että nettideittisuhteissa on jotain erilaista, joka vaikuttaa niiden onnistumiseen tai epäonnistumiseen avioliitossa. Verkkodeittisivustoilla on historiallisesti luvattu parempia tuloksia kuin muilla tapaamismenetelmillä (Finkel et al., 2012), mikä herättää kysymyksen: Saavuttavatko ihmiset pitkän aikavälin menestystä käyttämällä näitä alustoja? Vastataksemme tähän kysymykseen aluksi tarkastelemme kirjallisuutta yksilöllisistä eroista niiden naimisissa olevien ihmisten välillä, joiden suhteet alkavat nettideittailun kautta, verrattuna niihin, jotka tapaavat offline-treffeillä, sekä näiden kahden ryhmän välisistä avioliiton laatueroista. Seuraavaksi ehdotamme käsitteellistä mallia, jolla selitetään verkkodeittailussa tapaamisen pitkän aikavälin vaikutuksia avioliiton laatuun. Testaamme malliamme 923 yhdysvaltalaisen aikuisen otoksella, joista puolet tapasi puolisonsa online-deittailussa ja puolet offline-treffeillä. Lopuksi keskustelemme tulostemme teoreettisista ja käytännöllisistä vaikutuksista.

Netissä tavanneet muita onnettomampia

”Osallistujat, jotka tapasivat puolisonsa online-deittailussa, raportoivat enemmän yhteiskunnallista syrjäytymistä kuin ne, jotka tapasivat offline-tilanteessa”.

Vaikka tutkijat totesivat, että nettideittailusta on tullut laajalti suosittua viime vuosikymmenen aikana – aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että jenkeissä edelleen arvostaa enemmän suhteita, jotka alkavat henkilökohtaisesti eikä virtuaalisesti. On myös tutkittu, että netissä tavannut pari on valehdellut kuinka tapasivat ja kertoneet tavanneensa esim. baarissa.

Osallistujilla, jotka tapasivat netissä on raportoitu alhaisempi tyytyväisyys ja vakaus.

Tutkimus/analyysi viittaa lähinnä paineisiin, joita kumppanit kokevat siitä, että tosielämän sijaan ovatkin tavanneet netissä.

Mikäli olet onnellinen suhteessasi, niin onko sillä oikeasti väliä missä olet kumppanit tavannut? Eikö pääasia (kaikille) ole, että olet kumppanin ylipäätään tavannut? Oli kyseessä vanhempasi, sisaruksesi, muut sukulaiset tai ystäväsi. Jos sinun oikeasti pitää hävetä missä olet kumppanisi tavannut ja se saa suhteen tuntumaan laimeammalta, niin miksi sallit sen? Missä on se oma voimasi? Tai missä ovat niiden ihmiseten arvomaailma, joiden vuoksi joudut ”häpeämään” suhdettasi?

Ne, jotka tapasivat nettideittailun kautta, ovat todennäköisesti nuorempia kuin kumppaninsa livessä tavanneet”, tutkijat kirjoittivat. Nettideittailu lisää myös ”pelikentän” kokoa, mikä viittaa siihen, että näitä alustoja käyttävät ihmiset voivat kerätä enemmän deittikokemusta kuin muut ennen puolison valintaa.”

Enemmän deittikokemusta voi kuitenkin merkitä vähäisempää harkintakykyä.

”Se voi myös tarkoittaa, että ihmiset, jotka treffailevat verkossa, hukkuvat vaihtoehtoihinsa”, tutkijat kirjoittivat, ”mikä saattaa johtaa vähemmän tyytyväisyyteen ja huonompiin päätöksiin puolison valinnassa.”

Deittisokeus on meille jokaiselle pitään sinkkuna olleelle varmaan tuttu käsite. Apeissa, varsinkin Tinderissä, voi aina pyyhkiä parempaa ja parempaa. Kun tapaat jonkun, niin ehkä kumminkin jossain olisi vielä parempi? Tiedät ehkä kuvion.

Jos mietitään vaikka isovanhempien aikaa, niin silloin kylällä saattoi olla vaihtoehtoja vain pari. Kumminkin se kumppani löytyi, olemme siitä täällä todisteena. Ovat isovanhempani elivät onnellisen liiton, vaikka olivat pieneltä kylältä kotoisin ja vaihtehdot miljoona kertaa pienemmät kuin Tinderissä. Mikä oli heidän salaisuus?

Netissä tavanneet muita onnettomampia - tutkimus vuonna 2023 3 | 3 Tapahtumia sinkuille!

Netissä tavanneet muita onnettomampia

Huolimatta hämmentävistä tuloksia – jotka ovat pelottavan samanlaisia kuin marraskuun 2021 kyselyn: Parit, jotka tapasivat verkossa on suurempi mahdollisuus päätyä eroon – tutkijat painottavat, että parit, jotka tapaavat verkossa eivät ole menossa kohti varmaa tuhoa.

”Päinvastoin”, lukee tutkimuksessa. ”[Keskimääräinen] tyytyväisyyden ja vakauden taso oli edelleen melko korkea riippumatta siitä, miten parit tapasivat.”

Tutkimus, jonka nimi on ”Relative Strangers: The Importance of Social Capital for Marriage” (Sosiaalisen pääoman merkitys avioliitolle), todettiin, että 12 prosenttia pariskunnista, jotka löysivät toisensa netistä, erosivat kolmen ensimmäisen vuoden aikana – verrattuna vain kahteen prosenttiin liven kautta tavanneista rakastavaisista.

Tuloksissa todettiin myös, että niiden osuus, jotka todennäköisesti eroavat, kasvaa vuosien mittaan. Seitsemän vuoden jälkeen sovelluksen kautta tavanneen parin eron todennäköisyys nousi 17 prosenttiin, kun se liven kautta tavanneilla oli 10 prosenttia.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että 8 prosenttia opiskelun kautta yhteen liittyneistä pareista ja 7 prosenttia työpaikalla tavanneista erosi kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

”Nämä luvut ovat huolestuttavia, kun otetaan huomioon, että pariskunnat tapaavat yhä useammin verkossa. Parit [jotka tapasivat verkossa] menevät naimisiin suhteellisen tuntemattomina”, Marriage Foundationin tutkimusjohtaja Harry Benson selitti lausunnossaan.

”Digitaalinen maailma on virtaviivaistanut nettideittailuprosessia – se on helpottanut kumppanin löytämistä ja samalla varmistanut, että hän vastaa kriteerejäsi”, tutkija sanoi. ”Raportin mukaan vuosi 2035 on ratkaiseva vuosi rakkauden löytämiselle ja aloittaa uuden 2100-luvun deittailun aikakaudella.”

Mitä tästä tiedosta opimme?

Netissä tavanneet muita onnettomampia

Tapasit kumppanin sitten missä vain, niin älä anna ulkopuolisten sanella onko paikka ”sosiaalisesti hyväksyttävää”.

Miksi sitten deittisovellusten kautta tavatun kanssa ero% on suurempi?

Me kaikki olemme todennäköisesti tapailleet niin deittiäpin kuin liven kautta tutustumiimme ihmisiin. Jos miettii ja vertailee näitä suhteita, niin missä on eroavaisuus niiden välillä?

Äpin kautta viestittelee aikansa, ehkä juttelee puhelimessa ja sitten sopii treffit. Tänä aikana mielikuvitus voi tulla ”väliin” eli ehdit luomaan toisesta kuvan, johon hän ei ehkä ihan vastaa. Myönnätkö tavatessa itsellesi, että toinen ei ehkä olekaan sitä mitä olit ajatellut? Livenä näet ja koet ihmisen suurinpiirtein sellaisena kuin hän on, ilman filttereitä ja pääset muodostamaan hänestä heti oman mielikuvasi.

Mitä tästä siis opimme? Ehkei mitään. Tai jopa varautuneisuutta kun suhteen muodostaminen tuntuu entistä vaikeammalle.

Mitä isovanhempamme tekivät oikein?

Netissä tavanneet muita onnettomampia
Picture of Sari

Sari

Sari on ollut Sinkkutapahtumissa mukana alusta lähtien ja perustajajäseniä. Hän on Sinkkujuhannuksen pääjärkkäri sekä järjestää retkeilyä, fillarointia, vuohikävelyitä, pikadeittejä, retriittejä ym. Sinkkuuden aalloilla jo kaksinumeroinen luku vuosia, joten genre on hyvin tuttu.
0 0 ääntä
Arvio artikkeli
Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommentit
Inline Feedbacks
Kaikki kommentit

Artikkeleita randomisti

Sponsoroitu linkki