Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Ymmärrä itseäsi + kiinnostuksen kohdettasi paremmin: Sinkun Opas Kiintymyssuhdetyyleihin. Omien kiintymyssuhdetyylien ymmärtäminen on avain onnellisiin ja terveisiin ihmissuhteisiin

Kiintymyssuhteet vaikuttavat monin tavoin siihen, miten koemme rakkautta ja läheisyyttä. Omien kiintymyssuhdetyylien ymmärtäminen on avain onnellisiin ja terveisiin ihmissuhteisiin. Tässä blogissa tutustumme erilaisiin kiintymyssuhdetyyleihin ja annamme vinkkejä, miten voit hyödyntää tätä tietoa omassa elämässäsi.

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Ensimmäinen askel on tunnistaa oma kiintymyssuhdetyylisi. Oletko turvallisesti kiintynyt, välttelevä, ahdistuneesti kiintynyt vai pelkäävä? Jokaisella tyylillä on omat vahvuutensa ja haasteensa. Lisäksi opit, miten voit tunnistaa nämä tyylit myös muissa ihmissuhteissa.

Ymmärrys omasta kiintymyssuhdetyylistä avaa oven rakentavammille ja syvemmille ihmissuhteille. Se antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja, jotka tukevat sinua matkallasi kohti terveitä ja tasapainoisia suhteita. Ole valmis sukeltamaan syvemmälle itseesi ja löytämään uusia tapoja rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Usein puhutaan (potentiaalisen) kumppanin kiintymystyylistä ja siitä, miten se vaikuttaa suhteeseen.

”Kiintymyssuhteesta” on tullut muotisana, jolla selitetään seurustelukäyttäytymistä. Se on saavuttanut lähes saman popkulttuurin kyllästymisasteen kuin termi ”narsisti”. Kuten termiä narsisti, sitä ei aina käytetä oikein tai ymmärretä täysin.

Sinkkulista - Sinkkutapahtumat - sinkuille seuraa ja ohjelmaa

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Mikä on kiintymyssuhdeteoria?

Kiintymyssuhdeteorian kehittivät psykologit Mary Ainsworth ja John Bowlby 1950-luvulla. Heidän teoriansa mukaan hoitajan reagointikyky viiden ensimmäisen elinvuoden aikana korreloi myöhemmän parisuhdekäyttäytymisen kanssa. Ainsworth ja Bowlby tutkivat, miten hoitajat vastasivat lastensa tarpeisiin ja miten lapset sen seurauksena vastasivat hoitajiinsa.

Tutkijat havaitsivat, että kiintymyssuhdeteorialla on todellisia sovelluksia. Hazan ja Shaver (1987) tekivät jatkossa Ainsworthin ja Bowlbyn työhön perustuvia tutkimuksia osoittaakseen, että kiintymyssuhdetyyleillä oli edelleen merkitystä aikuisten romanttisissa suhteissa.

Saatat yllättyä kuullessasi, että elämäsi ensimmäiset viisi vuotta voivat selittää suhteesi.

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Kiintymyssuhdeteoriassa on neljä ensisijaista kiintymystyyliä. Huomaat todennäköisesti itsesi ja muut näistä kuvauksista. Annan lyhyen selityksen ja ohjaan sinut sitten syvällisempään lukemiseen, jos tämä kuulostaa sinulta tai kumppaniltasi.

Turvallinen kiintymyssuhde

Turvallinen kiintymyssuhde on ihanne. Turvallisesti kiintyvillä lapsilla oli hoitajat, jotka vastasivat johdonmukaisesti heidän tarpeisiinsa ja tarjosivat hoivaavan, turvallisen ympäristön, jossa luottamus saattoi helposti muodostua. Lapset, joilla on turvallinen kiintymyssuhdetyyli, tuntevat olonsa turvalliseksi, itsevarmaksi ja luottavaiseksi. Koska heidän vanhempansa antoivat heille tämän varhaisen vakauden, näistä lapsista kasvaa aikuisia, jotka tutkivat luottavaisesti ympäröivää maailmaa. He ovat oppineet jo varhain, että he voivat luottaa siihen, että heidän tarpeisiinsa vastataan.

Ahdistunut kiintymyssuhde

Ahdistunut eli huolestunut kiintymyssuhdetyyli syntyy, kun hoitajat reagoivat epäjohdonmukaisesti lapsen tarpeisiin. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistusta kehittyvässä lapsessa. Mielenkiintoista on, että ahdistunut kiintymyssuhdetyyli voi kehittyä myös lapsille, joiden elämässä hoitajat olivat liiaksi mukana siinä määrin, että näitä lapsia käytettiin täyttämään hoitajien täyttymättömiä suhteellisia tarpeita. Molemmissa tapauksissa lapsi oppii olemaan luottamatta ympärillään oleviin aikuisiin. Tämä muodostaa perustan heidän myöhemmille ihmissuhteilleen.

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin 1 | 1 Tapahtumia sinkuille!

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Välttelevä kiintymyssuhde

Välttelevä eli hylkäävä kiintymyssuhdetyyli muodostuu, kun hoitajat vastaavat epäjohdonmukaisesti lapsen tarpeisiin ja jopa häpäisevät niitä. Nämä hoitajat usein kannustavat itsenäisyyteen, hylkäävät tunteet, häpäisevät tunneilmaisua ja pitävät yllä tiukkoja kotisääntöjä. Nämä lapset oppivat, että kiintymyksen oppimiseksi odotetaan täydellisyyttä. Tuloksena on lapsia, jotka ovat epäluuloisia ja karttavat läheisyyttä. He kasvattavat perfektionismia, itsevarmuutta, kiivasta itsenäisyyttä ja jäykkiä tunnemuureja käsitelläkseen sitä, että heidän tarpeitaan ei arvostettu, vahvistettu, kuultu, täytetty tai ymmärretty.

Pelokas välttelevä kiintymyssuhde

Pelokas välttelevä kiintymyssuhdetyyli muodostuu, kun vanhemmuus on epäjohdonmukaista ja kun lapsi pelkää yhtä tai useampaa hoitajaa. Tämä kiintymyssuhdetyyli voi muodostua, kun yksinhuoltajavanhempi on epäjohdonmukainen tai kun kotona esiintyy kaltoinkohtelua. Lapset, joilla on pelokas välttelevä kiintymyssuhde, kaipaavat voimakkaasti rakkautta ja hellyyttä, mutta eivät luota siihen, että hoitajat vastaavat heidän tarpeisiinsa. Tämä kiintymyssuhdetyyli luo taustalla olevan arvottomuuden tunteen. Se voi jopa johtaa masennukseen ja ahdistuneisuuteen aikuisilla.

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin 2 | 2 Tapahtumia sinkuille!
Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin 2 | 2 Tapahtumia sinkuille!
Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Miten kiintymystyylit vaikuttavat ihmissuhteisiin

Jotta ymmärtäisimme paremmin ihmissuhteitamme, on tärkeää ymmärtää kiintymystyylejä ja sitä, miten ne vaikuttavat kykyymme kiintyä romanttiseen kumppaniin. Turvallisen kiintymyssuhdetyylin omaavalla henkilöllä, joka toimii kumppanina toisen turvallisesti kiintyneen yksilön kanssa, on todennäköisesti vahva perustava tuki terveen suhteen hoitamiseen. Minkä tahansa muun kiintymyssuhdetyylin omaavilla ihmisillä on opittavaa terveempien romanttisten suhteiden muodostamisessa.

Luottamus

Ensimmäiset viisi elinvuotta ovat perustavanlaatuisia luottamuksen kannalta. Kumppanit, joilla on luottamusongelmia ilman havaittavaa syytä, osoittavat usein ahdistunutta, välttelevää tai pelokkaasti välttelevää kiintymyssuhdetyyliä. Toisin sanoen he ovat oppineet jo varhain, ettei muihin ihmisiin voi luottaa. Tämä voi aiheuttaa mustasukkaisuutta, epäluuloa ja haluttomuutta pyytää apua.

Kyse on muustakin kuin toisen ihmisen odottamisesta pettää. Luottamusongelmat ihmissuhteissa voivat ilmetä siten, että ihmiset eivät luota kumppaninsa pysymiseen. He odottavat jatkuvasti, että toinen kenkä putoaa, koska he ovat oppineet, että ihmiset ovat parhaimmillaan epäjohdonmukaisia ja pahimmillaan alttiita hylkäämään heidät. Ahdistuneet ihmiset kaipaavat usein jatkuvaa vakuuttelua. Välttelevät ja pelokkaat välttelevät ihmiset pyrkivät usein pitämään etäisyyttä välttääkseen loukkaantumisen. He ovat tyyppejä, jotka lähtevät pois ennen kuin heidät voidaan jättää, jotta he välttyisivät hylätyksi tulemisen tunteelta.

Sitoutuminen

Nuo varhaiset perustamisvuodet vaikuttavat myös sitoutumistyyleihin ihmissuhteissa. Turvallisesti kiintyneet henkilöt eivät kamppaile sitoutumisen kanssa yhtä paljon kuin muut kiintymystyylit. Koska heillä on luottamus ja turvallisuuden tunne, heidän on helpompi sitoutua. Toisin on muiden tyylien kohdalla.

Ne, joilla on ahdistunut kiintymyssuhdetyyli, kiinnittyvät usein liian pian – he menevät täysillä uusiin suhteisiin antaakseen illuusion turvallisuudesta. Ne, joilla on välttelevä kiintymyssuhdetyyli, tekevät parhaansa välttääkseen sitoutumista tai sitoutumisen vaikutelmaa hinnalla millä hyvänsä. Mielenkiintoista on, että pelokkaat välttelevät tyypit tekevät yhdistelmää sekä ahdistuneesta että välttelevästä tyylistä. He saattavat sitoutua nopeasti, mutta sen jälkeen he juoksevat suhteesta kuumana ja kylmänä yrittäessään hallita epävarmuuttaan ja haavoittuvuuttaan. He ovat niitä, jotka ryntäävät sisään, mutta ottavat myöhemmin etäisyyttä saadakseen takaisin hallinnan tunteen.

Niiden, joilla ei ole varhaista turvallista kiintymyssuhdetyyliä, on opeteltava se säilyttääkseen terveemmän suhteen. Tämä on jyrkkä oppimiskäyrä, jonka saavuttaminen vaatii jatkuvaa harjoittelua. Kiintymyssuhteen laukaisevien tekijöiden ymmärtäminen voi auttaa ihmistä hallitsemaan tunteitaan, reaktioitaan ja jopa kommunikointia kumppanin kanssa.

Oletko sinkku ja surullinen? Se ei tarkoita, että olet surullinen, koska olet sinkku

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin

Ristiriitojen ratkaiseminen

Konfliktinratkaisu on toinen alue, jolla kiintymystyylit vaikuttavat romanttisiin suhteisiin. Usein opimme kommunikaation alkuperäisiltä hoitajiltamme. Myöhemmin saatamme kehittää viestintäämme koulutuksemme, asuinalueemme ja sen perusteella, millaisille ihmisille olemme säännöllisesti tekemisissä. Kun turvallisesti kiintyneet henkilöt tuntevat olonsa turvalliseksi jakaa tunteitaan ja luottaa suhteeseen, muut kiintymyssuhdetyylit epäröivät tätä haavoittuvuuden tasoa.

Ajattele asiaa näin: Kun tunnet olosi turvalliseksi, voit rentoutua. Et ole huolissasi siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta ihmiset, jotka eivät ole turvallisesti kiintyneitä, eivät tunne oloaan turvalliseksi parisuhteessa. He ovat oppineet, etteivät muut ihmiset todennäköisesti täytä heidän tarpeitaan johdonmukaisesti. Vaikka tämä tekeekin joistakin meistä hurjan sitkeitä ja kekseliäitä, se voi olla äärimmäisen vahingollista kyvyllemme luottaa toisiin ihmisiin. Jos et koskaan tunne oloasi täysin turvalliseksi parisuhteessa, on vaikea avautua ja jakaa tunteita, keskustella tulevaisuudesta tai edes olla täysin rehellinen kumppanille. Se voi myös vaikeuttaa konfliktien käsittelyä tuntematta itseään hyökkäyksen kohteeksi tai hyökkäämään.

Ahdistuneesti kiintyneet yrittävät olla menettämättä yhteyttä, jota he niin epätoivoisesti kaipaavat. He saattavat pyrkiä välttelemään konflikteja tai mennä toiseen suuntaan ja aloittaa konfliktin voimakkaan ahdistuksen ja epävarmuuden vuoksi. Välttelevästi kiintynyt henkilö yrittää säilyttää yhteyden tunteen päästämättä ketään niin lähelle, että se voisi satuttaa häntä. Hän yrittää todennäköisemmin satuttaa muita ennen kuin häntä itseään voidaan satuttaa. Pelokkaasti välttelevillä tyypeillä on massiivinen hylätyksi tulemiseen liittyvä ahdistus yhdistettynä sitoutumisen pelkoon. Nämä tyypit voivat reagoida konflikteihin monin eri tavoin. Vastakkainasettelu saa heidät tuntemaan, että heidän kimppuunsa hyökätään, ja se saa heidät hyökkäämään, mutta he saattavat yleensä yrittää välttää sitä kaikin keinoin.

Viestintä

Epävarmasti kiintyneillä ihmisillä voi olla vaikeuksia kommunikoida tehokkaasti ihmissuhteissa. Kun epäjohdonmukaisuus on ollut osa heidän lapsuudenkokemustaan, he ovat saattaneet kokea, että heidän tarpeitaan ei ole tyydytetty ja että nämä tarpeet on jopa hylätty. Voi olla haastavaa ilmaista, mitä haluaa ja tarvitsee – tai edes pystyä tunnustamaan, mitä nämä tarpeet voisivat olla – jos perusolettamuksena on, että toiveita ja tarpeita ei kuitenkaan tyydytetä.

Kiintymyssuhdeteorian oppiminen ja sen soveltaminen ihmissuhteisiin voi auttaa epävarmasti kiintyneitä henkilöitä oppimaan kommunikoimaan paremmin laukaisevista tekijöistä, reaktioista, tunteista ja tarpeista. Tietenkin tarvitaan halukas kumppani, joka voi kuunnella ja yrittää ymmärtää, jotta kiintymyssuhdeongelmaa ei pahenneta entisestään mitätöimällä. Molempien kiintymyssuhdetyyleistä puhuminen voi auttaa pariskuntaa löytämään terveemmän suhteen.

Ymmärtämällä, miten kiintymyssuhteemme syntyivät varhaisvuosina, annamme itsellemme paremmat mahdollisuudet terveisiin ja kestäviin ihmissuhteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Lisää aiheesta kiintymyssuhdetrama.

Sinkun opas kiintymyssuhdetyyleihin
Bloggaaja

Bloggaaja

SinkkuBloggaajan takana on vieraskynäkirjoitukset. Useita eri kirjoittajia. Haluatko kirjoittaa sinkkublogiin? Voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai SinkkuBloggaajan profiilia hyödyntäen. Lähetä kirjoituksesi täältä.
5 1 äänestä
Arvio artikkeli
Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommentit
Inline Feedbacks
Kaikki kommentit

Artikkeleita randomisti

Sponsoroitu linkki

Tilaa viikkokirje

Löydä muita samassa elämäntilanteessa olevia sinkkuja.